ประชาสัมพันธ์การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร คลิกที่นี่

ENTER SITE

Welcome to Samutsakhon Immigration

>>>>>>>>>> ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร.....ยินดีให้บริการ <<<<<<<<<<